Aniztasuna eta integrazioa

Aniztasuna aberastasun moduan ikusten al dugu? Integrazioa erraza al da Euskal Herrian? Aniztasunari buruz hausnartzea da bideo honen helburua, Euskal Herrian bizi diren hainbat kulturatako herritarren testigantzen bidez.

Mailak: DBH

Proiektuak: EIMA 2.0. Herritarren ahotsak: transmisioa ikasgelan

Ikasgaiak: Balio etikoak

Gaiak: Integrazioa, Bizikidetza

5 puntu 5 izarreko maximotik
Iritzi 1 guztira

Ikasleengan bultzatuko diren jarrerak

 • Bizikidetzarako jarrera erakustea
 • Gizabanako oro errespetuz tratatzeko asmoa. Denen iritziak arretaz entzun eta kontuan hartzeko borondatea
 • Aniztasuna aintzat hartzeko eta era positiboan baloratzeko gogoa
 • Inor arrazarengatik, jatorriarengatik edo diruarengatik ez diskriminatzeko asmoa
 • Etorkinen bazterketaz jarrera kritikoa erakustea

 

Bideoa ikusi aurretik

Aurre-ezagutzak aktibatzeko, gisa honetako galderak egin ditzakegu, bideoa immigrazioari, aniztasunari eta integrazioari buruzkoa dela esanda.

-Gelan zenbat ikasle zaudete gurasoak beste herrialde batzuetakoak dituzuenak? Zenbat jatorri desberdin daude?

-Pertsona bat etorkina dela entzutean, nola irudikatzen duzue fisikoki pertsona hori?

-Etorkinenganako aurreiritzien zerrenda bat osatu.

-Gizarte arrazista batean bizi garela uste al duzue?

-Kanpotik etortzen den jendea integratzen saiatzen al da? Erantzunak arrazoitu.

-Etorkinak ghetto-etan bizi direla uste al duzue? Auzo edo leku zehatzetan biltzen al dira?

-Zer da zuentzat integrazioa?

-Etorkinek ikasten al dute euskara? Euskarak laguntzen al du integratzen?

 

Bideoa ikusi bitartean

 1. Bideoa ikusi aurretik zituzten aurre-ezagutzak eta bideoa ikusi bitartekoak alderatu.
 2. Bideoan zehar ulertzen ez dena azaldu, eta behar beste aldiz ikusi. Hiztegi aldetik dituzten zalantzak argitu. Bideoa behar adina aldiz ikusiko dute, informazioari ahalik eta etekin handiena ateratzeko.

 

Bideoa ikusi ondoren

 1. Ulertu dutela ziurtatu. Zalantzak argitu.
 2. Bideoari buruzko hausnarketak eta iritziak partekatu:

-Zer iruditu zaizue bideoa? Zerbaitek harritu al zaituzte?

-Jatorria jatorri, guztiek euskaraz hitz egiten dute. Zuen ustez horrek hurbilagokoak egiten al ditu? Errazten al du integrazioa?

-Jatorriak eta itxurak baldintzatu egiten dutela diote bideoan. Zer iritzi duzue? Nola sentitzen direla uste duzue?

-Buruan zapia daramanari edo beltzarana denari zer hizkuntzatan hitz egingo zeniekete, ezagutuko ez bazenituzte?

-"Kanpotarra" hitza itsusia dela dio Jokinek. Ados al zaudete? Zer behar da "hemengoa" izateko?

-Khalilak dio igual kanpotik datozen aberatsek gehiago kendu dezaketela pobreek baino. Zer iruditzen zaizue?

-Bideoan esaten da etorkinak ghetto-etan bizitzeko joera sistemaren arazoa dela. Hausnartu horri buruz.

-Nork bere nortasuna baztertu, eta bertako kultura-ohiturak berenagatzea ez dela integrazioa diote. Ados al zaudete?

-Zer egin dezakegu guk integrazioa bideratzeko? Itxiak al dira lagun-taldeak?

-Kultura-aniztasuna aberasgarria al da? Zergatik? Adibideak eman.

-Ezagutzen al dituzue hemen bertan ditugun beste kultura batzuk? Azaldu nongoak diren eta zer berezitasun dituzten.

 

Khalilari lana ukatu zioten zapia eramateagatik; euskara jakiteak asko lagundu dio integratzen eta oso euskaltzalea da. Khalilari eta Sidiri buruz gehiago jakin nahi izanez gero, ikus beste bideo hau ere: Bertakotzen: Urretxu-Zumarraga.

Bertakotzen proiektua

 

Euskal herritarrak ere migratzaileak gara. Bi norabidetako migrazioei buruz hitz egiten da bideo honetan: Etorkinak eta integrazioa.

 

3. Azken ekoizpena: Hainbat ekoizpen garatu daitezke, talde txikitan. Hiru adibide eskaintzen dira hemen. Ikasleek bat aukeratu dezakete edo ordezko bat proposatu, edo proposamen bat baino gehiago ere egin dezakete.

 

 • “Sormena lagun”. Irudimena erabili, eta besteen bizitza asmatzea da ikasleei proposatuko dieguna. Argazki bat eman, eta argazkiko pertsona nongoa den eta zer nolako bizimodua duen irudikatu beharko dute.

 

Ariketa honetan, argazki batzuk erakutsiz soilik argazkiko pertsonak nongoak diren eta haiei buruzko ezaugarriren bat asmatzea proposatzen da (adibidez, zein lanbide duen, seme-alabarik baduen, euskaraz dakien ala ez…).

Lehenengo, 12 argazkiak ikusi ditzakegu, eta denen artean bi multzotan banatu, itxura kontuan hartuta: “hemengoak” direnak eta “kanpotarrak” direnak.

Ondoren, ikasle bakoitzari argazki bat egokituko zaio (ikasle kopuruaren arabera, ikasle batek baino gehiagok izan dezakete argazki bera).

https://ahotsak.eus/media/argazkiak/photos/cache/Lidia-errusiera_menusize.JPG1

https://ahotsak.eus/media/argazkiak/photos/cache/Zishan_menusize.JPG

2

https://ahotsak.eus/media/argazkiak/photos/cache/Wednesday_menusize.JPG

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

 

Ikasle bakoitzak egokitu zaion argazkiko pertsonaren bizitza asmatu beharko du:

 • Nola du izena?
 • Nongoa da?
 • Non bizi da?
 • Zer hizkuntza hitz egiten ditu?
 • Asmatu bere biografia (lanbidea, ikasketak, familia...)

 

Argazkiko pertsonen benetako nortasuna eta bizitza jakitea izango da hurrengo pausoa. Ikasle bakoitzak egokitu zaion pertsonaren elkarrizketa ikusiko du (elkarrizketak 101-L proiektukoak dira):

 

1        2        3        4       5       6      

7        8        9        10      11      12

 

Biografiak irakurri, eta bideo-pasarte batzuk ikusi ondoren, ikasleek partekatu egingo dute (zenbaki bera dutenek elkarrekin egin dezakete): zer imajinatu duten, eta benetan pertsona horren bizitza zer nolakoa den. Pertsona hori aurkeztuko diete gelakideei, ahozko aurkezpen informal baten bidez (posible da bideo-pasarte bat erakustea ere, laburra baldin bada).

Aurkezpen guztien ondoren, iritzi-trukea eta hausnarketa egingo dute.

-Nor dira "hemengoak" eta nor "kanpotarrak"? Posible al da esatea?

-Aurreiritzirik izan al duzue bizitzak imajinatzeko garaian?

-Zerk harritu zaituzte haien bizitzetatik? Zer nabarmenduko zenukete?

-Askok euskaraz dakite. Espero al zenuten? Horrek aldatzen al du pertsona horri buruzko ikuspegia? Euskara, integrazio hizkuntza bideoa ikus daiteke

-101L proiektuaren helburua Euskal Herrian hitz egiten diren hizkuntzak jasotzea da. Zer iruditzen zaizue?

 

 • “Bestearen azalean”. Egunerokotasunean etorkinek bizi ditzaketen egoerak irudikatzeko rol-joko bat egingo dugu. Haien azalean jarriko dira ikasleak, haiek sentitzen dutena sentitzen saiatzeko.

Horretarako, “Bideoa ikusi aurretik” ataleko galderetako aurreiritziei buruzko zerrenda hartu daiteke kontuan. Hiru edo lau ikasleko taldetxoetan, aurreiritzi bat aukeratu eta gidoi txiki bat prestatuko dute, eta gero antzeztu.

Adibide batzuk:

 • Ikusten duzu pertsona batek laguntza behar duela, kaxa pisutsu bat kotxean sartzeko. Alde guztietara begira dabil, laguntza bila. Zu hor zaude, baina ez dizu laguntzarik eskatzen. Badirudi "hemengo" baten bila dabilela... Beltzarana zara. Sandro agertu da (italiarra) eta hari eskatu dio laguntza.

 

 • Lore denda batean egin zenuen lana. Orain berriro jo duzu hara, lan eske. Lehen ez bezala, orain zapia daramazu buruan. Lana ukatu dizute: "Nik hartuko zintuzket, baina zer esango dute bezeroek?".

 

 • Denda batean egiten duzu lana. Bezero bat sartu da, eta euskaraz agurtu duzu, badakizulako euskalduna dela. Zure itxura ikusita, erdaraz erantzun dizu. Euskaraz jarraitu duzu, baina hark erdarara jotzen du behin eta berriro.

 

 • Supermerkatuan segurtasuneko zaintzaileak bizkar-zorroan zer daramazun erakusteko eskatu dizu. Ziur zaude zure itxurarengatik dela, zure lagunei ez dielako ezer begiratu. Gaztea zara eta zure gurasoak marokoarrak dira.

 

 • Komentario arrazista bat entzun duzu. Zuri buruz ari dira. Pentsatu dute ez diezula ulertuko. Euskaraz erantzun diezu.

 

Antzezlan laburrak izango dira, esketxak. Grabatu egin daitezke, aurrerago ikusi eta aztertu ahal izateko. Bukatu eta gero, nola sentitu diren azaldu dezakete: eroso/deseroso sentitu diren, zer ikasi duten, aurreiritziak dituzten egunerokotasunean, inguruan komentario arrazistak entzuten diren… Iritzi-trukea egingo dute.

 

 • “Zu zeu elkarrizketatzaile”. Kazetari-lanetan jardungo dute ikasleek. Elkarrizketa bat egitea izango da helburua, 2-3 laguneko taldetan. Helburua atzerritik Euskal Herrira bizitzera etorri den norbait elkarrizketatzea izango da.

 

Nor elkarrizketatu?

Familiako norbait, bizilaguna, lagun bat… Euskara ikasi baldin badu, lehenetsi egingo da (euskarak integraziorako balio izan dion galdetu).

Zer jaso?

Noiz heldu zen Euskal Herrira, nondik, zein diren bere kulturako ezaugarri nagusiak, hemengo lagunak dituen, integratzea zaila gertatu zaion, nola ikasi duen hizkuntza, aurreiritziak jasan behar izan dituen, lana lortzeko arazoak izan dituen….

Ikasleek galdetegi bat prestatu beharko dute, baina inprobisazioari tarte bat uztea ere garrantzitsua da, aldez aurretik prestatuta ez zeuden galderak sortu daitezkeelako elkarrizketan zehar.

Nola jaso? Elkarrizketa bideoan grabatzea proposatzen da (ikus jarraibide orokorrak).

 

Ondoren, hainbat lanketa egin daitezke grabazio horrekin. Adibidez:

 

 1. Bideo-erreportaje labur bat prestatu grabatutako irudiekin (horretarako, editatzeko programaren bat erabiltzen erakutsiko diegu, adibideak emanez).
 2. Elkarrizketa idatziz jarri, egunkari digital edo blog baterako (titulua, azpititulua, sarrera, galdera-erantzunak, argazkia, argazki-oina…).

 

Egindako lana gelakideei aurkeztea eta azalpenak ematea izango da betiere azken pausoa.

 

 4. Ekoizpena partekatzea. Ahozko aurkezpena egingo dute ikasleek, gelakideei euren lanaren emaitzak ezagutarazteko.

 

Ebaluazio-irizpideak:

 

Ikasleen autoebaluazioa. Ikasleek autoebaluazioa egiteko, egin ditzakegun galderak:

 

Edukiari buruz

 • Ea gaiak bere interesa piztu duen.
 • Ea gaiari buruz ikasi izanaren sentsazioa duen: gutxi-zerbait-dezente-asko.

 

Ikaste-prozesuari buruz

 • Ea bideoa eta testigantzak baliagarriak gertatu zaizkion.
 • Ea ikaste-prozesua gustukoa eta eraginkorra izan den berarentzat.
 • Ea informazioa bilatzeko arazorik izan duen edo erraza gertatu zaion.
 • Ea guztira informazio berri asko jaso duen eta hausnartzeko balio izan dion.

 

Bere komunikazio-gaitasunei buruz

 • Ea iritzia lasaitasunez emateko aukera duen ala zailtasunak izan dituen.
 • Ea ahozko ekoizpenean lasai sentitu den eta nahi zuena azaltzeko gai izan den.
 • Ea pozik dagoen ekoitzitako lanarekin.

 

Talde-lanari buruz

 • Ea talde-lanean eroso sentitu den eta aberasgarria gertatu zaion.
 • Ea ondo baloratzen duen talde-dinamika ala arazoren bat izan duen.

 

Irakaslearen ebaluazioa. Irakasleak aintzat hartu ditzakeen ebaluazio-irizpideak:

 • Ea bideoetako testigantzen garrantziaz jabetu den eta interesa erakutsi duen.
 • Ea enpatiarik erakutsi duen bideoko pertsonekin.
 • Ea aniztasuna baloratzen duen eta bizikidetzaren alde dagoen.
 • Ea arrazakeriaren kontrako jarrera argiak adierazten dituen, etorkinen jatorria edozein izanik ere.
 • Ea hainbat eremutan (publizitatea, informazioa, txisteak, eskola eta abar) arrazakeriari buruz ageri diren gizarte-estereotipoak biltzen eta aztertzen dituen.
 • Ea etorkinak gutxietsi eta diskriminatzea dakarten estereotipo, aurreiritzi eta rolak baztertzen dituen.
 • Ahozko aurkezpen errazetarako, ea informazio garrantzitsua bilatzen eta hautatzen duen, hainbat iturri erabiliz: analogikoak, ikus-entzunezkoak eta digitalak.
 • Ea informazioa forma logikoz antolatzen duen, hartzailearentzat ulergarria izan dadin.
 • Ea erabiltzen dituen bere diskurtsoan tonuarekin, keinuekin edota gorputzaren jarrerarekin lotutako alderdiak.
 • Ea behar besteko autonomia ageri duen zeregina planifikatzean eta egitean.
 • Ea erabiltzen dituen ikus-entzunezko baliabideak eta informazio- eta komunikazio-teknologiak, laguntza moduan, ahozko aurkezpenak egitean.
 • Ea modu naturalean esku hartzen duen, eta bere ikuspegia azaltzen duen.
 • Ea bere iritzia arrazoituz azaltzen duen.
 • Ea bereizten dituen informazioa eta iritzia.
 • Ea gezurtatzen dituen besteen argudioak.
 • Ea dauden ikuspuntuak alderatzen dituen eta berea berrikusten duen.
 • Ea zentzuzko ondorioak ateratzen dituen
 • Ea erantzuten dien norberaren esku-hartzeari buruzko galderei.
 • Ea galdera eta azalpen egokiak ematen dituen gainerakoek esku hartzen dutenean.
 • Ea errespetatzen dituen gainerakoen esku-hartzeak eta txandak errespetatzen dituen.
 • Ea parte hartzen duen taldean egiten diren elkarrizketetan.
 • Ea gainerakoekin lankidetzan aritzen den, eta, talde-lanak egitean edo arazoak konpontzean, dagozkion erantzukizunak betetzen dituen.
 • Ea edonolako bazterketa adierazten duten estereotipoak ez dituen erabiltzen.
 • Ea euskararen erabilerari lehentasuna ematen dion hainbat komunikazio-eremutan.
 • Ea erabiltzen duen bere euskalkia, hala eskatzen duten komunikazio-egoeretan.
 • Ea landutako hizkuntza-baliabideak behar bezala erabiltzen dituen.
 • Ea erabiltzen dituen mezuak ulergarriago egiteko eta hartzaileak inplikatzeko estrategiakadibideak ematea…).
 • Ea formulazio egokia aukeratzen duen erregistro formalean eta lagunarteko erregistroan jarduteko; hau da, egoeraren eta bertan parte hartzen duen pertsonaren edo pertsonen arabera egokia dena.
 • Ea identifikatzen eta zuzentzen dituen hizkuntzaren hainbat alorretan egindako oinarrizko akatsak.
 • Ea akatsak ikaskuntza-prozesuaren partetzat ulertzen dituen eta horiek gainditzeko jarrera positiboa duen.

Mia Rissanen: Zoritxarrez, gaur egun ere, ba, pentsatzen det, Ipar Europatik etortzen geanak, ba, agian beste munduko leku askotatik etorritako jendeak baino apreziazio haundiagoa daukagula, ya jatorriarengaitik.

Barri Manley: Ez da gauza berdina Irlandatik hona etorri edo Senegaldik hona etorri.

Jordi Estivill i Castany: Kanpokoa naiz, baina afrikar bat alboan eukita, bakarrik gure aurpegia, bakarrik gure kolorea, ba, leku ezberdinetan jartzen zaigu. Ez?

Khalila Lamkhanter: Eta horrek baldintzatzen du –batzutan, ez beti, baina– jendearen aurreiritziak.

Sidi El Bouanani: Euskalduna sentitzen naiz, bai, baino, klaro, nola betidanik ikasi deten… hemen moroa naiz, baiño Marruekosen naiz espainola, baiño Espaiñin naiz euskalduna baita ere... eta segun non zauden esaten dizute “Zu hangoa zea”.

Jokin Rodriguez: Esaten ziguten “Ez, eske kanpotarrak dia”. Klaro. “Kanpotarra” hitza neretzako oso zatarra da. “Kanpotarra”… bai, “de fuera”, ez? Esan dezagun. Esaten genun: Joe, gu gaude hemen ahalegintzen, hemen gaude, hemen gaude bizitzen, hemen gaude gauzak egiten eta hemen nahi dugu… eta zergatik kanpotarra? Ez? Zergatik ezin naiz ni sentitu hemengoa? Zuk zergatik esan behar diazu ni kanpotarra naizen?

Khalila Lamkhanter: Ez gea kanpotarrak, hemengoak gea. Eta, azkenen, ez du axola nun jaio zean edo zenbat urte daramazun herrialde baten. Hemengoa izan leikezu, hemengoa sentitzen bazea. Hemengoa sentitzen naz, bai. Baina badaude momentu batzutan kanpotarra naizela sentiarazten didatela. Batez ere zapia buruan daukadalako, nire ustez.

Tarana Karimova: Nik topatzen det askotan, hori, ez? Ezjakintasuna. “Zu emakumea zea, musulmana zea… a, zure senarrak jarrarazi egiten dizu…”

Sidi El Bouanani: Noizbait bai, ba, izenagatik-eta, igual komentario bat egitea baina, hori, ez dakit, “te juzgan de anterioridad”. Hori gertatzen da askotan.

Tarana Karimova: Koloreen… itxura… A, ez det ezagutzen, ea nolakoa… auskalo nolakoa izango dan, ez? Zalantza horrekin.

Khalila Lamkhanter: Ematen du, hori, kendu egingo digula zerbait herrialde pobre batetik etortzeagatik. Ezta? Pobrea danez, ba, kendu egingo digu gurea. Baina igual kontrakoa da, e! Igual herrialde aberatsetik etortzen danak igual gehio kentzen digu.

Jordi Estivill i Castany: Behartuta etortzen direnentzat ez da… hori, ez da bere gustokoa hona etortzea. Ez? Da behar bat bizitza duin bat eukitzeko. Ordun, hau da lehenengo gauza ulertu behar duguna. Orduan, igual haientzat, noski, ez da erraza hona etortzea eta integratzea gizarte oso ezberdin batean.

Khalila Lamkhanter: Eta, bueno, pixkat ezautzen zaituztenen, ba, bueno, aurreiritzi hoiek desagertzen juten die.

Fariba Sheikan: Nik uste dot ondo integratzen diela. Eta, bueno, danok dakigu ya… konsziente gara dauen aniztasunaz Euskal Herrixen eta, azkenien, mundu guztixen ziher.

Sidi El Bouanani: Nik uste det bakoitzak egiten duela ahal duen ahalegina eta askotan ez dia baloratzen, ba, ikusten ez dian gauza asko, ez?

Khalila Lamkhanter: Asko iten da, porke etortzen dan… ni behintzat, azken urteetan etortzen dien guztik daude ikasten, daude EPAn, lan bila daude…

Sidi El Bouanani: Etorkinek egiten duten ahalegina integratzeko, askotan ez da nabaritzen eta askotan kritikau iten da. Baino beraiek etortzen dian heinen eta biztanleriaren parte dian modun, igual biztanleria horrek ere ahalegina egin beharko luke beraiek integratzeko pixkat ere bai. Ez?

Jordi Estivill i Castany: Baina seguraski guk askoz gehiago egin behar dugu prozesu hau errazteko. Eta, aldi berean, bere kultura be bai… interesa eukitzeko haien kultura ezgutzeko, ze seguraski oso interesgarria izan daiteke gure kulturentzat be bai.

Helen Groome: Beti gertatzen da edozein herrian jente batzuk ghettoan bizitzen direla: gertatzen da Inglaterran, gertatzen da hemen… edozein lekuan. Baina esango nuke hemen gutxiago gertatzen dela. Eta gertatzen bada, da gizartearen arazoa, ez da atzerritarren arazo bat. Uste dut jendea nahi dute integrazioa lortu, baina daukagun sistema integrazioaren aurka dela.

Tarana Karimova: Nabaritzen duzu, kanpotar bezala, ze taldetan sartzeko daukazu, ze lekutan egoteko daukazu, ze lekutan ez… Noski, ofizialki hori ez dago hain presentatuta, ez? Baina gizartean ere, bizitzeko garaian, espazioak ere bai, lekuak… guneak nolabait bananduta daude: leku batzuetan eukiko duzu kanpotarrak, bestean ez hainbeste ala ez, ezta…

Petra Elser: Jendeak hemen badauka bere lagun kuadrilla eta jende berria sartzea bizitzan zehar zure lagun zirkuluan, edo jende berrian bila jutea, ez da hain arrunta, ze jendeak badauka gutxi gorabehera bere eremu soziala eginda, eta hor sartzea ez da erreza.

Tarana Karimova: Integrazioa batzutan deitzen dute, pues, hemengoa bezala bihurtu behar zarela. Ni, adibidez, ez nago ados.

Khalila Lamkhanter: Nahi dute integratzea eta bere identitatea edo bere kulturako gauza batzuk kentzea eta beste kultura honetara moldatzea edo aldatzea. Zure identitatea aldatzea. Hori ez da integratzea.

Tarana Karimova: Ez badugu zerbait okerrarik hona ekartzen, txarrarik ekartzen, uste det errespetatu behar da bakoitza bere nortasunarekin egotea.

Khalila Lamkhanter: Integratu daiteke pertsona bat bere… beste herrialde batetik ekarritako bere izaerarekin edo bere identitatea markatzen dituzten gauza batzuekin. Posible da integratzea horrekin. Baina askotan ez dugu nahi hori. Motxila hori ez dugu nahi. Nahi dugu integratzea, baina guk nahi dugun bezela.

Irina Tichtchenko: Nahiz eta hemen egon eta nahiz… baina bakoitzak bere kultura eta bere ohiturak mantentzen ditugu, ezta? Eta ez da txarra. Elkarri ondo baldin bazarete, eta gero bakoitza berarena gordetzea ere aberastasuna ekartzen du, no?

Tarana Karimova: Nire ustetan, hori, nahasteko, gizartea nahastuta bizitzeko. Ez zure aldea, nire aldea, hemen ere… a, musulmanak han bizi dia eta beltzak hemen… Nahastuta bizitzea, hori batek bestea ezagutzeko erreztasuna emango du.

Jordi Estivill i Castany: Topikorik gabe edo –ez dakit nola esan­– estereotiporik gabe jun behar gara besteengana eta elkar ezagutu gehiago.

Tarana Karimova: Elkarbizitza hori sortu behar degu, nahasteko denon artian eta batek bestia ezagutzeko. Ezagutzearen bidez uste det errexago egiten da hori, ez? Ulertzeko, enpatia sentitzeko… Gizarte baten kultura-aniztasuna, kultur-, hizkuntza-, relijio-aniztasun hori beti aberastasuna da. Hori beti defendatu det eta egingo det.

Utzi zure ekarpena

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza