Sare sozialak eta euskara

Zer nolako pisua dute teknologia berriek gaur egungo gizartean? Zer hizkuntzatan erabiltzen ditugu? Euskarak sare sozialetan eta teknologia berrietan duen presentziari buruzkoa da bideo hau.

Mailak: DBH

Proiektuak: EIMA 2.0. Herritarren ahotsak: transmisioa ikasgelan

Ikasgaiak: Euskara eta literatura

Gaiak: Euskara, Aisialdia, Teknologia

0 puntu 5 izarreko maximotik
0 iritzi guztira

Jonas Ormabera (Hondarribia, 1987):

 -Badut afiziyoa sare sozialetan ibiltzeko eta gustatzen zait ibiltzia.

Ainhoa Basterra (Astigarraga, 1991):

-Bueno, Tuenti hoi atea zanian, giñan denak hor gañea egun osua, eta gero Facebook. Facebook erabiltzen det igual kontaktua mantentzeko pos ez dakit nungo… Bartzelonako lagun bat, edo Inglaterrako beste lagunen bat  edo… baino normalian pos hoi argazkiak eta ikusteko ta oso gutxi, ez det inorrekin hitz egiten.

Beñat Altzelai (Leitza, 1999):

-Guk adibidez asko ibiltzeieu gure arten instagram, Snaptchat, Ask pixkoat’e bai, Twitter…

Malen Barriola (Leitza, 1999):

-Ba Snapa batez’e oain asko erabiltzen dou, sinmas, ya da denak argazki bat atea, bidaltzeyozu nahi dozunari ta bost segundu o zazpi segundu duzu jartzen yozunak dauke argazkie ikusteko, gero borratu itten da.

Beñat Altzelai (Leitza, 1999):

-Ta Ask da, jendeai adibidez in ditzakezu galderak anonimoz edo izena esanda, ta berak nahi badu erantzuten du edo ez.

Ainhoa Basterra (Astigarraga, 1991):

-Eta asko erabiltzen detena da, nik adibidez, Instagram, argazkiyak eta ateatzekua.

Malen Barriola (Leitza, 1999):

-Gero Instagrama pues argazkik iyotzeko sare sozial bat.

Ainhoa Basterra (Astigarraga, 1991):

-Twitter banekan baiño idaztiana ta pos ‘komunian nao’ ta hoi jendiak iten du ta nei tontakeri kristona iruitzen zait.

Beñat Altzelai (Leitza, 1999):

-Nik jarraitu hola ehun ta gehixio, nire lagunek o bestela famosoak o notizik pasatzen dienen  enteatzeko ta holakotako.

Fariba Sheikhan (Gernika-Lumo, 1988):

-Erabiltzen dotena Instagram batez be eta Twiter noizian behin.

Lur Albizu (Artazu, 1993):

-Nik Facebook eta Twitter.

Artzai Gaspar (Zirauki, 1997):

-Facebook eta Twitter, eta gero bueno, WatsAppa.

Lur Albizu (Artazu, 1993):

-Bueno bai hori, mobilean bai. Bai gainera Twitterra osea nik erabiltzen dut tresna bezala, eta enteratzen zara guztiaz, oso bizia.

Artzai Gaspar (Zirauki, 1997):

-Bai hori egia, horren kasuan egia esan tresna… bueno segun erabilera ez, baino adibidez informatzeko ta albisteak eta… modu horretan erabiltzen baduzu bai, ongi dago.

Patxi Castillo (Bera, 1992):

-Igual Twitterren edozer gauza idatzi behar baldin badut, ikusten dut Twitterra hain… betia dagoela gauza erdaldunez esaten dutela “hemen falta dire euskerazko esaldiak” eta orduan kontzienteki jartzen ttut euskeraz nahita. Saiatzen naiz gainera euskera ahalik eta garbien jartzen, nahiz eta nik berez horrela ez solastu, ez?

Fariba Sheikhan (Gernika-Lumo, 1988):

-Normalien izenburuek jartzen detez bai euskeraz bai gaztelaniaz  batez be euskeraz eta gaztelaniaz eta inglesez.

Garazi Lopez de Uralde (Getxo, 1988):

-Nik uste dot gaur egun euskara sare sozialetan egotea beharrezkoa dala, azken finean gazteek, ez hain gazteek, egunerokotasunean erabiltzen dituzte, bai Facebook-a euskaraz eukitzeko aukera edo Gmaila edo dena delakoa ba da pizgarri bat ba haien egunerokotasunean euskara erabiltzeko.

Andere Gonzalez (Getxo, 1988):

-Bai, badauz, adibidez aurrerapausoak in dizenak, ba Twitter euskeraz, edo hashtag traolak ezberdin jartziena, eta jo ba ETBk be bai jartzen dauz ba traolak erabiltzen diz ta holako… ba txiokatu hau, beste hau… bai, bai, egie da. Gero realidadean igual ez dot ikusten erabiltzen danik. Ez dakit nik benetan erabiltzen dan edo ez. Igual gure adineko jenteangan igual gehiau, kontzientzia gehiau dauelako baina igual ez hainbeste gaztiengan. Ez dakit. Adibidez, esango baetzen “bitu, ikastolan zauzen bakoitzien erabili ahal dozuz sare sozialak baina euskeraz”. Seguro esango ebela: “Tomaa! Estupendo, bale. Jarriko euskeraz. Nahi dozun beste!”.

Ane Garai (Bilbo, 1987):

 Nik adibidez Twiter ez dekot baina Facebook bai baia bueno, Facebooken erabilten dot bai euskara, erdera, ingelesa… depende, igual eske gure dotena ez dakit, ekarri badot gogora Mejikoko lagun bet ba erderaz ipiniko dot. Norekin lotura dakon ba orduan erabiliko dot hizkuntza bat ala bestie, baina normalian gehienbat euskeraz. Azkenien nik nire… ta beti igual zeuzer idazteko… agenda, adibidez, zeuzer idazteko dana euskeraz eitten dot.

Beñat Arruti (Usurbil, 1993):

-Bai, osea nere mobila euskeraz dakat, Facebooka euskaraz dakat, Instagrama egia esateko ez dakit nola dakaten  baina bueno, da igual, osea nik nere zea guztik euskeraz, iruzkinak eta zea danak euskeraz idazten ditut.

Patxi Castillo (Bera, 1992):

-Baina bueno, gero ya pertsonekin pues WhasAppez edo Facebook bidez edo, zure parian nor dagon, harekin egingo duzu euskeraz edo erderaz. Normalian euskeraz, hori bai. Bai.

Ane Garai (Bilbo, 1987):

-Eta gero WhatsAppa ba berbaz itten dogun moduan, ez? Ba igual Olatzeri euskeraz idatziko dotsat, baia ez dakit nori igual erderaz, azkenian ohitturian arabera. Momentuan arabera, pertsonan arabera, puf…

Olatz Arriola-Bengoa (Bilbo, 1986):

-Hitzezko hzikuntza, dena den, ez? Nik zuzen esan nahi dut idazten dizut letra guztiak, normalean ez ditut denak jaten, baino bueno gero ba aditzak jokatzeko ba hitzez esango nioken bezela. Igual gero idatzi idazlan batean ez nuke horrela idatziko. Baina bueno ba askotan ba hizkuntza idatzia eta hizkuntza ahozkoa ez delako berdina… edo guretzako ez dogulako berdin erabiltzen.

Maialen Chantre (Bera, 1991):

-Euskaraz, bai. Eta nabaritzen dut igual solasteko orduan gazteleraz aritzen den jende aunitz WatsAppetik euskaraz aritzen da. Ta igual segun ze entornotan edo  aurrez aurre gaudenikan gaztelera gailentzen den tokitan idatziz bai euskara gehiago mantentzen dela.

Patxi Castillo (Bera, 1992):

-Igual da eskolen kontuagatik, ez? Beti ohitura hartu duzu idatzi… idazten duzun gauza bakarra euskaraz izatea… solasteko erderaz iten ahal duzula baina idatzi beti idatzi izan duzu euskeraz, eta euskeraz bukatzia.

Imanol Epelde (Zarautz, 1977):

-Orain adibidez kuadrilan ta ez gea danok batera askotan eoten baina WatsAppian danok gaude, orduan WatsAppian ze hizkuntza nagusitzen da, ez? Orduan e… euki ditugu gorabeherak eta hola baina euskera nagusitu da guztiz, nahiz eta hor egon madrildarra, nahiz eta hor egon bilbotarrak-eta euskeraz zerbait ulertu bai baina iteko zailtasunak dituztenak… haiek erderaz iten dute eta guk euskeraz.

Jonas Ormabera (Hondarribia, 1987):

-WhatsAppa  da herramienta kristona neretzat. Pos lehen esan duguna, ligatzetik adibidez, ez? Pos telefonoa gordetzen baduzu… Pos hurrengoan posible dezu idatzi WatsApp bat.

Ainhoa Basterra (Astigarraga, 1991):

-Baino zerbait hola urgentea baldin bada, ta badakizu igual besteak ez duela erantzungo, ezin duela, edo irakurtzen badu ta ez du erantzun, bua, haserretu baino lehen, nik, nire ikuspuntutik e, hartu deitu, eta arazo gutxiago, diskusio gutxiago, errezago, ez dakit…

Jonas Ormabera (Hondarribia, 1987):

-Bai, gaizki-ulertuak milaka daude, eta sentimentuak ere dira hotzagoak. Azkenean, sentimendu bat, ez da… (ez da berdina esatia aurpegira edo esatia…) Klaro, aurpegira demostratzen duzu ez bakarrik hitzekin, demostratzen duzu gorputz guztiyakin eta…

Lidia Sanchez (Astigarraga, 1990):

-Sare sozialekin uste dut kontuz ibili behar dela, ez? Zein datu sartzen dituzun, nola erabiltzen duzun, zeinekin hitz egiten dezun… (Zer esaten dezun…) Hori da. (Zer idazten dezun…) Azkenean horrek’e bai niri behintzat mesfidantza puntu bat ematen dit.

Jonas Ormabera (Hondarribia, 1987):

-Azkenian esaten dire gauza asko gero igual aurpegiz ez zenituzkenak esango, eta hori da txarra.

Menpekotasuna?

Pettan Prebende (Donapaleu, 1986):

-Puf, telefonoarena aski beldurgarria. Bo, denok telefonoa badugu, eta nik ere batzutan telefonoaren erabilpena… soberakina edo. Beti horrekin gira eta.

Lur Arbizu (Artazu, 1993) eta Artzai Gaspar (Zirauki, 1997):

-Sartuta gaude horretan, ez?

-Erabat.

-Egun osoan mobilarekin edo sare sozialak edo...  Bai.

-Osea nik uste dut egunerokoan sartu dela ta ya ez dela… osea, ez da igual zaletasun bat baizik eta bizitzan sartu den gauza bat, en plan…

-Ya da ohikoena edo.

Ainhoa Basterra (Astigarraga, 1991):

-Telefonoa, osea, orain dena daukagu hor, bai WhatsApp, Facebook, dena… ordun beti telefonoakin. Ni neu gutxienez, ni eta nere ingurukoak beti telefonoarekin. (Bai nik’e bai telefonoarekin…) Eta etxean ere. Guk pixuak ditugu, “ai goran dakat telefonoa!”, ba gora korrika.  Hartu telefonoa…

Jonas Ormabera (Hondarribia, 1987):

-Askotan konturatzen naiz dependientea naizela horrera: nago denbora… askotan amakin sofan onduan, eta ni mobilean eta hitz egin gabe eta ari naiz beste hamar pertsonakin hizketan, amakin hitz egin beharrean baiño.

Beñat Altzelai (Leitza, 1999):

-Etxen ta hola beste deus ez daonez itteko beti… azkenen automatikoa bezela itten da, mobila hartu o WatsAppa beittu edo holako gauzek. Ate dien holako beste gauzek, sare sozial hoitatiken, buelta bat eman ta hola.

Axier Unanue (Hondarribia, 1987):

-Lehen, adibidez, edozein gauza iteko jartzen bazenun ordutegi bat, ordutegi hori mantenduko zan, gaur egun, berriz, dauden teknologiagatikan ba igual “ba ez, ez naiz ailegatuko” edo “aldatzen dugu”, azkenin edozein momentutan badakizu zure ordutegi hori edo zita hori aldatuko dela.

Jonas Ormabera (Hondarribia, 1987):

-Eske zuk hitza eman baduzu hamabitan geldituko zerala zergatik hamabiak bost gutxitan posible duzu hitz hori galdu? Baduzulako herramienta? Ba ez.

Lidia Sanchez (Astigarraga, 1990):

-Baino bueno telefonoa edo mugikorra eskutan badaukazu, ni behintzat lasaiago ibiltzen naiz.

Jonas Ormabera (Hondarribia, 1987):

-Nik uste dela pixkat tokatu zaiguna, posible dugula mugatu? Bai. Posible dugu mugatu, biño gustatzen zaizkit azkenean. Argazkiak ikusi, jendiari zer gustatzen zaion, Facebookean adibidez, Instagramean jendeak ateratzen ditun argazkiak, jendearekin hitz egin. Neri hitz egitea gustatzen zait.

Lidia Sanchez (Astigarraga, 1990):

-Gertatu daiteke telefonoarekin atea ta gero bateriarik gabe gelditu, ez? Ba bueno beste bide batzuk daude, ez? Beste neurri batzuk, kabinak bueno kabinak, bai…

Ainhoa Basterra (Astigarraga, 1991):

-Bai, bai, badaude, existitzen dia. 

Utzi zure ekarpena

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza